Organisatie & Missie

Organisatie en missie
De missie van de Broederschap Sint-Jan is het rijke cultuurgoed van de Sint-Janskerk te Gouda te bewaken door middel van geldelijke ondersteuning en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Culturele ANBI

De Broederschap Sint-Jan staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht geworden, waardoor het voor zowel particulieren als bedrijven nog interessanter wordt om een culturele instelling als de Stichting Broederschap Sint-Jan financieel te ondersteunen.
Meer informatie over de Geefwet is te vinden op http://anbi.nl/culturele-anbi/

Beleid
Beleidsplan 2023-2025 klik hier

Bestuur
Het bestuur van Stichting Broederschap Sint-Jan is als volgt samengesteld:

Jan Willem van der Wolf – voorzitter
Arjen Voogt– secretaris
Johan Bremmer – penningmeester
Gert Houtman
Hennie de Jong
Joost van den Berg
Remco Zuidbroek
Gerard van Nieuwpoort – erelid

 

 

 

 

De Stichting Broederschap Sint-Jan past de Governance Code Cultuur toe.

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Financiële verantwoording
Jaarrekening 2023
Formulier publicatieplicht

Contactgegevens
Stichting Broederschap Sint-Jan
Graaf Florisweg 135
2805 AK  GOUDA

 

Telefoon:
E-mail:  
Bankrekening: 
Kamer van Koophandel nummer: 
RSIN:
0182-511033
info(a)broederschapsintjan.nl
NL64 RABO 0166 1490 39
75138913
860159152