Stichting Broederschap Sint-Jan

Stichting
Broederschap Sint-Jan

De monumentale Goudse Sint-Jan met de wereldberoemde Goudse Glazen is grotendeels afhankelijk van private ondersteuning. Door met uw bedrijf of instelling lid te worden van de Broederschap Sint-Jan, helpt u op een directe manier mee om dit rijke cultuurgoed in stand te houden. Tegelijkertijd bent u onderdeel van een bijzonder netwerk van ondernemers en directeuren die de Sint-Jan en Gouda een warm hart toedragen.

Al in de Middeleeuwen werden broederschappen opgericht om op lokaal niveau een kapel of kerk te ondersteunen. Meestal hadden de leden het recht om hun naam op een bord in de kerk te laten zetten en genoten zij bepaalde privileges voor hun steun. In de geest van haar middeleeuwse voorgangers is in 1995 de Broederschap Sint-Jan opgericht en telt inmiddels ruim 40 leden, waaronder natuurlijk zowel heren als dames!

De Broederschap Sint-Jan is 28 november 1995 opgericht en telt op dit moment ruim 40 leden. Daarnaast is de Broederschap Sint-Jan ook onderdeel van de organisatie rondom Gouda Stad van Winterevenementen dat rond de kerstperiode plaatsvindt. 

 

De Broederschap Sint-Jan komt een aantal keer per jaar bij elkaar, waaronder het exclusieve Broederschapsdiner in het koor van de Sint-Jan. Als lid kunt u bovendien gebruik maken van:

  • de Vriendenpas Sint-Jan, waarmee u gedurende het hele jaar gratis entree hebt voor twee personen en korting ontvangt op concerten en producten in de museumwinkel van de Sint-Jan;
  • een gratis rondleiding met uw personeel en/of zakenrelaties onder leiding van een bekwame gids. U kunt dan zowel de kerk met de Goudse Glazen bezoeken, maar in overleg ook ruimtes die normaal gesproken niet toegankelijk zijn voor het publiek, zoals het Moreau-orgel, de kappen en de toren. (max. 2 keer per jaar);
  • 25% korting op de kale huur van de Sint-Jan, indien u voornemens bent een vergadering, congres of diner te organiseren (max. 1 keer per jaar).

Vanaf € 800,– per jaar kunt u lid worden van de Broederschap Sint-Jan en helpt u om dit prachtige monument ook voor toekomstige generaties te behouden!